Hromosvody Filip

Jsme česká rodinná firma s třicetiletou tradicí.
 Za dobu své existence jsme nasbírali mnoho zkušeností, které Vám rádi předvedeme.
Poskytujeme služby ve Východních Čechách a okolí.

Poskytované služby:

Obrázek editujete kliknutím

- montážní práce týkající se uzemňovacích soustav a hromosvodů 

Obrázek editujete kliknutím

- provádění měření uzemnění

Obrázek editujete kliknutím

- revize hromosvodu

Obrázek editujete kliknutím

- elektroinstalační práce

Postup při instalaci hromosvodů

- Nejvhodnější způsob ochrany vašeho domu se zvolí na základě příslušných elektrotechnických norem a z konkrétního stavebního řešení objektu. Z toho se vychází při volbě soustavy jímacího zařízení (hřebenová, mřížová soustava apod.).

- Zákazník si zvolí druh materiálu, z kterého bude jímací soustava a svody k zemničům zhotoveny. Nejčastějším volbou bývá bezúdržbová
 slitina hliníku (AlMgSi) . Měděný vodič (Cu) má velmi dlouhou životnost, ale je podstatně dražší. 

 - Pokud se jedná o výstavbu nového objektu je z funkčního i finančního hlediska nejvýhodnější uložit tzv. základové zemniče do připravených základových pasů nebo desky a teprve potom provést betonáž. (Zde je potřeba včasná součinnost hromosvodářské firmy s firmou stavební).

 - Další postup instalací je už zcela nezávislý na dodavateli stavebních a pokrývačských prací a doporučujeme je provést až po dokončení střechy. To je možné proto, že moderní systémy hromosvodů dnes obsahují takové montážní prvky, které lze montovat na povrchy všech krytin a které nezasahují dovnitř objektu a nedochází tak k zatékání. (Výjimkou je případ, kdy si zákazník přeje provedení svodů pod omítku - tzv. skryté svody . Ty je třeba nainstalovat před omítnutím obvodového zdiva popř. před jeho vnějším zateplením).
 - Po dokončení celé hromosvodové soustavy a po proměření její parametrů je zpracována výchozí revizní zpráva.
 Revize
 Revize hromosvodů se musí provádět ve lhůtách stanovených ČSN 33 1500.

 - výchozí revize je prováděna u nových realizací jako podklad pro kolaudaci
 - periodická revize je prováděna pravidelně ve lhůtách 2 - 5 let podle charakteru objektu
 - mimořádná revize je prováděna po rekonstrukci objektu či střešního pláště a při dílčích manipulacích s hromosvodovou soustavou (připojení antén, kovových odtahů plynu apod.), popř. po zjištěném zásahu bleskem.  Vlastní revizní výkon se skládá z vizuální prohlídky jímací soustavy a svodů hromosvodu, zkoušky spojů (měření přechodových odporů) a kontroly úplnosti soustavy (přibývají televizní antény, satelity, internet, vložkování komínů apod). Dále je u každého zemniče provedeno měření zemního odporu (funkční zemnič nesmí mít vyšší hodnoto než 10 ohmů).
 Pravidelná revize Vám dává jistotu funkčnosti hromosvodu a je trumfem ve vašich rukách při likvidaci případné pojistné události.

Obrázek editujete kliknutím

Stanovení ceny

Hromosvodu - jímací soustava hromosvodů na malém RD lze realizovat již za částku okolo 7 tis. Kč. Konkrétní kalkulace však závisí na mnoha faktorech: velikosti objektu, členitosti střechy, druhu krytiny, půdních podmínkách (tzv. rezistivitě půdy) a v neposlední řadě na druhu použitého instalačního materiálu.

 Revize - cena na běžný rodinný domek začíná někde okolo 1000,- Kč. Opět závisí na velikosti objektu a zejména na počtu svodů k zemničům (od toho se odvíjí počet měření).

 Předběžný rozpočet - po odeslání Vašich kontaktních údajů se s Vámi sami spojíme na projednání zpracování předběžné a nezávazné kalkulace. Do pole "Vaše zpráva" se pokuste stručně specifikovat Váš požadavek...

Realizace zakázky

Prohlídka objektu a zaměření - shromáždění podkladů pro vypracování návrhu řešení hromosvodové soustavy, pokud není součástí již zpracované PD (nevyžaduje se u jednoduchých staveb) a pro zpracování cenové kalkulace.

 Zpracování cenové kalkulace - podle příslušných elektrotechnických norem a požadavků zadavatele se vyhledá optimální řešení vyhovující požadavkům a možnostem investora.

 
Provedení zakázky - zakázka je realizována na základě dohody se zadavatelem, dle časového harmonogramu v závislosti na postupu stavebních prací (více na Postup při instalaci ).

 Servisní práce - vzájemná spolupráce nemusí končit předáním díla. Investor má možnost se domluvit na pravidelném provádění kontroly, údržby a revizí ve lhůtách stanovených normou (ty za něj budeme hlídat my), nebo může jednotlivé práce objednávat samostatně.

NAŠE PRÁCE
 realizace hromosvodů u našich klientů

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

Telefonní kontakt:

+420 603 755 149 

E-mail:

filipales@seznam.cz

Hromosvody Filip

Lesní E 89, Hradec Králové
IČ: 10472461
DIČ: CZ5512260083

NAJDETE NÁS TAKÉ NA:

https://www.facebook.com/hromosvodyhradec/